Brocēnu siltums

Aktualitātes

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

04.03.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Skaidrojums par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!

Publicējam zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojumu par 2009. gada 4. septembra lēmuma par SIA "Brocēnu Siltums" siltumapgādes tarifa 48,76 EUR/MWh (bez PVN) spēkā esamību.

Papildus paskaidrojam, ka saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 6.pantā noteikto regulatora lēmumi ir saistoši visiem siltumenerģijas lietotājiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojums

Pārtraukts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

10.01.2019.

Par iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”,
Id.Nr.BS-I-2018/1 pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv paziņo, ka 2019. gada 10. janvārī iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”, Id.Nr.BS-I-2018/1 ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – netika saņemti Pretendentu piedāvājumi.

Informācija par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!
Informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 4.septembra lēmuma Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktā siltumapgādes realizācijas tarifa 48,76 Eur/MWh (bez PVN) piemērošanu atrodama šeit.

Izsludināts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

19.12.2018.

2018. gada 19. decembrī SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Informatīvo stendu izgatavošana” , Id.Nr. BS-I-2018/1

Iepirkuma priekšmets ir informatīvo stendu izgatavošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim plkst. 10.00, nosūtot uz e-pastu: karlis@brocenusiltums.lv (skenētus dokumentus) vai pa faksu 63865645 vai, iesniedzot personīgi SIA "BROCĒNU SILTUMS", Adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov. LV-3851, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā “Informatīvo stendu izgatavošana “ (Id. Nr.BS-I-2018/1).

<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6