Brocēnu siltums

SIA „Brocēnu siltums”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Brocēnu siltums” ir uzņēmums , kura pirmsākumi  meklējami 1992. gadā, kad tika izveidots Pašvaldības uzņēmums „Dzīvokļu komunālā saimniecība”. 1995. gadā uzņēmums kļūst par Brocēnu pilsētas Domes saimniecisko daļu,  ar 2000. gada 8. septembri  par Bezpeļņas Organizāciju  SIA „Brocēnu siltums” un ar 2003. gada 3. jūniju reģistrēts komercreģistrā kā komercsabiedrība SIA „Brocēnu siltums”.

2003. gadā SIA "Brocēnu siltums" saņēmis Liepājas sabiedrisko pakalpojumu regulatora sabiedrisko pakalpojumu licenci sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai siltumapgādē: siltumenerģijas pārvadei un sadalei, siltumenerģijas realizācijai; ūdens ieguvē un apgādē; kanalizācijas saimniecībā un ārējo tīklu uzturēšanā.

Šobrīd uzņēmums nodarbojas ar sekojošu pakalpojumu sniegšanu:

  1. Siltumenerģijas piegāde;
  2. ūdens apgādes un kanalizācijas nodrošināšana;
  3. māju apsaimniekošana Brocēnu pilsētā  un Brocēnu novadā.

99.38 % (1761 daļa) uzņēmuma pamatkapitāla pieder Brocēnu novada domei un 0.62% (11 daļas) SIA „Brocēnu Enerģija”.

Uzņēmuma misija – sekmēt Latvijas Republikas ekonomisko attīstību un nodrošināt iedzīvotājiem, organizācijām un iestādēm kvalitatīvus komunālos pakalpojumus (siltumapgāde, ūdensapgāde un kanalizācija, notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana, māju apsaimniekošana).