Brocēnu siltums

Ūdensapgāde un Kanalizācija

Ūdens un kanalizācija

Ūdens un kanalizācija

Avots: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija

Asenizācija

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā privātmājām un organizācijām asenizācijas pakalpojumus jeb šķidro atkritumu savākšanu un transportēšanu uz to utilizācijas vietu. Izsmeļamo bedru, kanalizācijas sistēmu tīrīšana. Ūdens atsūknēšana no applūdušiem pagrabiem.

Pakalpojumi tiek veikti gan vienreizēji, pēc pieprasījuma, gan arī piedāvājam noslēgt sadarbības līgumus regulārai šķidro atkritumu izvešanai.

Pakalpojuma maksa sastāv no atkritumu transportēšanas attāluma maksas un no atkritumu utilizācijas maksas. Pakalpojuma maksa tiek noteikta par mucu, neatkarīgi no savāktā atkritumu apjoma.

Laistīšana

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā ūdens laistāmās mašīnas pakalpojumus ar automašīnu GAZ 53. Automašīna ir aprīkota ar cauruļvadu, kas paredzēts zālāja un apstādījumu laistīšanai.

Pārvietojamo sauso tualešu noma

SIA „Brocēnu Siltums” piedāvā tualešu kabīņu nomas pakalpojumu, kas sevī ietver:

  • kabīņu piegādāšanu un uzstādīšanu norādītajā vietā
  • apkalpošana, pēc iepriekš norunātā apkalpošanas periodiskuma
  • rezervuāra tilpnes atsūknēšana
  • iepildīšana ar smakas noņemšanas līdzekļiem

Kontaktinformācija

Uldis Neimanis

Komunālinženieris

Tel. 27853468
E-Pasts uldis@brocenusiltums.lv

 

Asenizācijas pakalpojumi

Tel. 63865544, 27710677