Brocēnu siltums

SIA "Brocēnu siltums" tarifi

Sakarā ar pāreju uz Eiro 2014. gada 1. janvārī, pamatojoties uz Euro ieviešanas kārtības likumu, SIA „Brocēnu siltums”, Reģ. Nr. 48503007414, nosaka, ka, pārrēķinot spēkā esošos tarifus latos pēc konvertācijas kursa 0.702804 LVL/EUR, ar 2014. gada 1. janvāri būs spēkā sekojoši tarifi:

  • siltumenerģijas realizācijai 48.76 EUR/MWh (bez PVN), t.sk.:
    • kontrolējamās izmaksas 8.01 EUR/MWh (bez PVN),
    • nekontrolējamās izmaksas 40.75 EUR/MWh (bez PVN),
  • kanalizācijas novadīšana 1.07 EUR/m3 (bez PVN),
  • ūdensapgāde 0.80 EUR/m3 (bez PVN).

 

SIA "Brocēnu siltums" siltumapgādes tarifi

 

SIA "Brocēnu siltums" ūdensapgādes un kanalizācijas tarifi