Brocēnu siltums

Dzelzceļa uzturēšana

Dzelzceļa infrastruktūras uzturēšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu sniegšana, akciju sabiedrībai „Cemex” notiek uz savstarpēji noslēgtā pakalpojuma līguma pamata. Līguma ietvaros SIA „Brocēnu Siltums” uzņēmuma darbinieki veic A/S „Cemex” teritorijā esošo sliežu ceļu uzturēšanas un remonta darbus, kā arī dzelzceļa vagonu uzturēšanas darbus, kas sevī ietver:

  • kravu iekraušana / izkraušana vagonā vai hoperī
  • hopera un pusvagona attīrīšana pēc kravas izkraušanas
  • gulšņu maiņa
  • pārmiju brusu maiņa
  • sliedes maiņa
  • kontrolsliedes, rāmjsliedes, krusteņa maiņa
  • sliežu ceļu blietēšana
  • sliežu ceļu miglošana
  • Sīki sliežu ceļu remonta darbi t.sk.: sliežu ceļu lāgošana; sliežu salaidņu spraugu regulēšana; sliežu ceļu gabarīta notīrīšana no kravu nobirumiem; pārmiju detaļu eļļošana; pārmiju statņu, atbalsta brusu, kontrolstabiņu, zīmju signālkrāsojuma atjaunošana; kravu paraugu nogāde analīzēm;