Brocēnu siltums

Izcenojumi

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Avārijas/ izsaukuma dienesta abonēšanas maksa

mēnesis

92,74

2.

Jauna ūdens skaitītāja uzstādīšana

gb

42,42

3.

Sanitārtehniķu brigādes pakalpojumi

st

14,4

4.

Traktora JCB pakalpojumi

st

21,8

5.

Traktora MTZ-82 pakalpojumi

st

16,76

6.

Traktora Kubota pakalpojumi

st

28,35

7.

Autopacēlāja pakalpojumi

st

22,34

8.

Transporta izmaksas

km

0,55

9.

Būvtehniķa pakalpojumi

st

6,9

10.

Cietā seguma kaisīšana ar pretslīdes materiālu

m2

0,045

11.

Mini traktora pakalpojums ar slotu

st

19,36

12.

Mini traktora pakalpojums ar piekabi

st

16,2

13.

Traktors ar piekabi

st

18,68

14.

Traktors ar hidromanipulatoru

st

27,55

15.

Asenizācijas pakalpojumi Brocēnu pilsētā

Muca 3.6 m3

17,93

16.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 25 km vienā virzienā)

Muca 3.6 m3

22,56

17.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN)

Muca 3.6 m3

24,79

18.

Škidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma uztilizācijas vietu

m3

2,394

19.

Ārējo kanalizācijas cauruļu un caurteku tīrīšana/skalošana ar augstspiediena/vakuma mašīnu

st

86,32

20.

Pļaušanas darbi

ha

180

21.

Lauksaimniecībā neapstrādāto zemju pļaušanas darbi

ha

40

22.

Elektriķa pakalpojumi

st

9,16