Brocēnu siltums

Uzņēmums

SIA „Brocēnu Siltums” ir uzņēmums ar ilggadēju pieredzi namu apsaimniekošanā un pārvaldīšanā. Uzņēmums SIA „Brocēnu Siltums” savu darbību uzsāka jau 1992. gadā. 

2017. gada 27. jūlija domes sēdē Brocēnu novada pašvaldība pieņēma lēmumu par SIA „Brocēnu Siltums” un SIA „Brocēnu Ceļš” reorganizācijas uzsākšanu. Ar 2018. gada 1. februāri Latvijas Republikas uzņēmuma reģistra lēmumu, no komercreģistra tiek izslēgta komercsabiedrība SIA „Brocēnu Ceļš” un komercreģistrā tiek ierakstīta komercsabiedrība SIA „Brocēnu Siltums” reģistrācijas Nr. 48503007414.

SIA „Brocēnu Siltums”  pamatkapitāls ir 1 004 739, 00 euro.

SIA „Brocēnu Siltums” 100% kapitāla daļu turētājs ir Brocēnu novada pašvaldība.

SIA „Brocēnu Siltums” pieder 1.5761% kapitāla daļas SIA „Viduskurzemes AAO” un 20.93668% SIA „Brocēnu Enerģija”.

 

SIA “Brocēnu Siltums” galvenie darbības veidi:

  • Teritorijas labiekārtošana un uzkopšana;
  • Brocēnu pilsētas administratīvās teritorijas, gājēju ietvju un teritorijas uzturēšana un kopšana;
  • Brocēnu pilsētas un administratīvās teritorijas esošo kapu apsaimniekošana;
  • Asenizācijas pakalpojumi;
  • Brocēnu pilsētas, SIA "CEMEX" - 10.2 km dzelzceļa posma uzturēšanas darbi;
  • Kravu pārvadājumi;
  • Ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšana;
  • Siltumenerģijas piegāde;
  • Ūdens apgādes un kanalizācijas nodrošināšana;
  • Māju apsaimniekošana Brocēnu pilsētā un Brocēnu novadā.

 

Vadība

SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs – Kārlis Barančans
 

Izglītība 

2008. – 2012.gads – Profesionālais bakalaura grāds uzņēmējdarbības vadībā / Uzņēmējdarbības vadītājs (Rīgas Starptautiskā Ekonomikas un Biznesa Administrācijas Augstskola (RISEBA))
 

Profesionālā darba pieredze:

Šobrīd:

no 2017.gada decembra – SIA „Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs

no 2016.gada maija – Brocēnu novada pašvaldība, Investīciju un tarifu komisijas priekšsēdētājs

Iepriekšējā darba pieredze:

2014. – 2018.gadam – SIA „Brocēnu Ceļš” – valdes priekšsēdētājs

2014. – 2017.gadam – Brocēnu novada pašvaldība – Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs

2014. – 2015.gadam – SIA „Viduskurzemes AAO” – Atkritumu savākšanas nodaļas vadītājs

2014. – 2014.gadam - SIA „Viduskurzemes AAO” – Otrreizējo izejvielu tirdzniecības speciālists
 

Pilnvaru termiņš SIA „Brocēnu Siltums”: 

2023.gada 31.janvāris