Brocēnu siltums

Dokumenti


Informācija par uzņēmumu:

1. Īpašuma struktūra

2. Uzņēmuma organizatoriskā struktūra

3. Statūti

4. Finanšu un nefinanšu mērķi 2016. – 2020. gadam

5. Finanšu mērķi 2020. – 2024. gadam

6. Ziedojumu (dāvinājumu) stratēģija un kārtība

7. Privātuma politika

8. Pretkorupcijas pasākumu plāns

9. Darba samaksas nolikums

10. Vidējā termiņa darbības stratēģija 2020. – 2024. gadam

11. Par pretkorupcijas pasākumu plāna 2015. gada – 2020. gadam izpildi

12. Saņemtais finansējums no 2015. gada – 2020. gadam


Finanšu rādītāji:

1. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2015. gadā

2. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2016. gadā

3. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2017. gadā

4. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2018. gadā

5. Veiktās iemaksas valsts un pašvaldību budžetā 2019. gadā

6. Gada pārskats par 2015. gadu

7. Gada pārskats par 2016. gadu

8. Gada pārskats par 2017. gadu

9. Pārskats par 2018. gada pirmo pusgadu

10. Gada pārskats par 2018. gadu

11. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 3 mēnešiem

12. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 6 mēnešiem

13. Pārskats par 2019. gada pirmajiem 9 mēnešiem

14. Gada pārskats par 2019. gadu

15. Pārskats par 2020. gada pirmajiem 3 mēnešiem

16. Pārskats par 2020. gada pirmajiem 6 mēnešiem


Dalībnieka sapulces:

1. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_01

2. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_02

3. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_03

4. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_04

5. SIA “Brocēnu Siltums” dalībnieka sapulce 2020_05