Brocēnu siltums

Aktualitātes

Aktuāla informācija Brocēnu pilsētas iedzīvotājiem

Projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā.

SIA BROCĒNU SILTUMS aicina iedzīvotājus, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, pieslēgties pie centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas, un izmantot tās sniegtās ērtības.

Iesniegumu par pieslēgšanos iespējams uzrakstīt uzņēmuma birojā Skolas ielā 21a, Brocēni, darba laikā:

Pirmdiena - Trešdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 17:00

Ceturtdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 18:00

Piektdiena
8:00 - 12:00 | 13:00 - 16:00

Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdens un kanalizācijas sistēmas iespējams sazināties ar komunālinženieri Uldi Neimani, Tel. 27853468.

 

SIA BROCĒNU SILTUMS
Administrācija

Informācija iedzīvotājiem

Sadzīves atkritumu apsaimniekošana

Pamatojoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu” 17.4.1. punktu ar 2020.gadu netiks piemēroti atvieglojumi par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas maksu - ja dzīvoklī nav deklarēta neviena persona, aprēķinu veic kā par vienu deklarēto personu.
 

Ilgstoša prombūtne

Atsaucoties uz Ministru Kabineta noteikumiem nr. 1013 “Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”  28.pantu, ja ir paredzēta dzīvokļa īpašnieka prombūtne, kuras laikā atsevišķo īpašumu neizmantos neviena persona un netiks nodrošināta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nolasīšana, dzīvokļa īpašnieks vismaz nedēļu iepriekš par to informē pārvaldnieku rakstiski, norādot prombūtnes laiku, kas nepārsniedz trīs mēnešus.

Ja plānota prombūtne, ilgāka par trim mēnešiem, dzīvokļa īpašnieks atkārtoti par to informē pārvaldnieku.

Informācija par pakalpojumu rēķiniem

Sakarā ar jaunās grāmatvedības programmas ieviešanu, saņemto pakalpojumu rēķini kavēsies.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām!

SIA „Brocēnu Siltums” administrācija

Informācija Brocēnu novada izglītības iestāžu audzēkņu vecākiem!

Pamatojoties uz Brocēnu novada pašvaldības izsludinātā iepirkuma nr. BNP2019/34 rezultātiem informējam, ka uzņēmums SIA “Brocēnu Siltums” turpinās sniegt ēdināšanas pakalpojumu Brocēnu novada izglītības iestādēs.

Izejot no iepriekš minētā informējam, ka cenas par ēdienreizēm ar 2020.gada 20.janvāri būs sekojošas:

Izglītojamie Ēdienreize Izmaksas
(EUR ar PVN)
Pirmsskola Brokastis 0.50 €
Pusdienas 1.30 €
Launags 0.70 €
Pamatskola Pusdienas 1.70 €

SIA “Brocēnu Siltums” administrācija.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9