Brocēnu siltums

Aktualitātes

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2020.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN):

- no 2020. gada 1. janvāra - 54,96 EUR/tn, bez PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No 2020.gada 1.janvāra Brocēnu novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,82 EUR/m 3 bez PVN, līdzšinējo 18,45 EUR/m3 bez PVN vietā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Eko Kurzeme” rakstot e-pastu uz broceni@ekokurzeme.lv, vai zvanot pa tālr. 22013939.

Ugunsdrošība daudzdzīvokļu mājās

SIA “Brocēnu siltums” atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra stāsies spēkā Ugunsdrošības prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Dzīvokli ar detektoru nodrošina pats dzīvokļa īpašnieks.

Lūdzam iepazīties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajiem materiāliem par Ugunsdrošības prasībām daudzdzīvokļu manos un privātmājās.

Par dūmu detektoriem (informatīvais materiāls
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu namos

SIA “Brocēnu siltums” aicina rūpēties par savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošību!

Iedzīvotāju ievērībai!

Lai tiktu pieslēgta siltumapgāde Jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, mājas vecākajam ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Skolas ielā 21a, Brocēni. Ja mājai nav mājas vecākais, tad mājas iedzīvotājiem ir pašiem jāuzraksta iesniegums un jāsavāc 51% parakstu, lai tiktu pieslēgta siltumapgāde. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties, zvanot pa tālruni 63865443.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9