Brocēnu siltums

Aktualitātes

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

06.12.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2020.gada 1.janvāra

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija 2018. gada 26. jūlijā ir pieņēmusi lēmumu Nr. 88, apstiprinot SIA „Liepājas RAS” poligona „Ķīvītes” sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifu ar dabas resursu nodokli (DRN):

- no 2020. gada 1. janvāra - 54,96 EUR/tn, bez PVN.

Pamatojoties uz minēto un saskaņā ar Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39.panta 1. un 12. daļu, mainās maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu.

No 2020.gada 1.janvāra Brocēnu novadā maksa par 1m3 sadzīves atkritumu apsaimniekošanu būs 18,82 EUR/m 3 bez PVN, līdzšinējo 18,45 EUR/m3 bez PVN vietā.

Neskaidrību gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA „Eko Kurzeme” rakstot e-pastu uz broceni@ekokurzeme.lv, vai zvanot pa tālr. 22013939.

Ugunsdrošība daudzdzīvokļu mājās

SIA “Brocēnu siltums” atgādina, ka no 2020.gada 1.janvāra stāsies spēkā Ugunsdrošības prasība, kas nosaka, ka visos mājokļos jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājām jābūt nodrošinātām arī ar ugunsdzēsības aparātu.

Dzīvokli ar detektoru nodrošina pats dzīvokļa īpašnieks.

Lūdzam iepazīties ar Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta izstrādātajiem materiāliem par Ugunsdrošības prasībām daudzdzīvokļu manos un privātmājās.

Par dūmu detektoriem (informatīvais materiāls
Par ugunsdrošību daudzdzīvokļu namos

SIA “Brocēnu siltums” aicina rūpēties par savu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju ugunsdrošību!

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10