Brocēnu siltums

Aktualitātes

Paziņojums par izmaiņām atkritumu apsaimniekošanas maksā no 2021. gada 1. janvāra

Saskaņā ar 2020. gada 23. novembrī Saeimas atbalstītajiem grozījumiem Dabas resursu nodokļa likumā turpmākajos gados pakāpeniski pieaugs dabas resursu nodokļa likme. Minētās izmaiņas stāsies spēkā no 2021. gada 1. janvāra. Paredzēts, ka 2021. gadā dabas resursu nodokļa likme par 1 tonnas sadzīves atkritumu noglabāšanu poligonā būs 65 eiro par tonnu, 2022. gadā – 80 eiro par tonnu, bet no 2023. gada 1. janvāra – 95 eiro par tonnu.

„Liepājas RAS” poligons „Ķīvītes” atstāj nemainīgas izmaksas par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu (bez DRN), taču sakarā ar DRN likmes* ikgadējo pieaugumu kopējais tarifs (ar DRN) pieaugs proporcionāli likmes pieaugumam un no 2021. gada 1. janvāra būs 60,67 EUR bez PVN (iepriekš – 54,96 EUR) par tonnu.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma 39. panta 12. daļa nosaka, ka atkritumu apsaimniekotājs ir tiesīgs iekļaut atkritumu apsaimniekošanas maksā poligona tarifu un dabas resursu nodokļa aktuālo likmi to izmaiņu gadījumā ar to spēkā stāšanās dienu.

Saistībā ar minētajām izmaiņām paaugstināsies maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Brocēnu novadā, un no 2021. gada 1. janvāra tā būs 19,60 EUR/m3 bez PVN, PVN 21 % 4,12 EUR, kopā – 23,72 EUR/m3. Izmaksas par privātmājās visbiežāk izmantotā 0,24 m3 konteinera izvešanas reizi būs 5,69 EUR (ar PVN 21%) un par 1,1 m3 konteineru – 26,09 EUR (ar PVN 21%).

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru, tālrunis: 22022418, e-pasts: broceni@ekokurzeme.lv.

INFORMĒJAM!

SIA “Brocēnu Siltums “ informē, ka š. g. 17. decembrī tiks veikti ūdens apgādes sistēmas plānotie remontdarbi.

Ūdens padeve nebūs 17. decembrī no plkst. 8.00 līdz 17.00 visā Brocēnu pilsētā.

No amata atkāpjas SIA “Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs

SIA “Brocēnu Siltums” valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans pēc vairāk kā 6 gadu darba Brocēnu pašvaldības kapitālsabiedrību vadītāja amatos nolēmis pieņemt jaunus profesionālos izaicinājumus. Vadītāja pēdējā darba diena ir šodiena, 14. decembris.

Ir veikts liels kopīgs darbs ar uzņēmuma darbiniekiem, lai uzlabotu uzņēmuma ikdienas darbību un profesionālu pakalpojumu sniegšanu visās uzņēmuma darbības jomās. Pēdējos gados uzņēmums ir darbojies vairākās ar komunālo saimniecību saistītās nozarēs visā Brocēnu novada teritorijā un Saldus novadā, kas nodrošina plašu pakalpojuma saņēmēju klāstu gan publiskajā, gan privātajā sektorā. Iepriekšējā gadā ir pabeigts ūdenssaimniecības projekts Brocēnu pilsētā, kas būtiski paaugstina dzīves kvalitāti un ērtības pilsētas privātmāju apbūves teritorijā. Tāpat norit darbi pie apsaimniekojamo daudzdzīvokļu māju renovācijas projektiem, kuri uzņēmumam ir nozīmīgi, lai uzlabotu namu tehnisko stāvokli un iedzīvotāju īpašuma vērtību. Uzņēmums patstāvīgi investē līdzekļus saimniecības un tehnikas sakārtošanā un modernizēšanā, kas ir ļāvis kvalitatīvāk, efektīvāk sniegt pakalpojumus, jo īpaši pilsētas teritorijas sakārtotības uzturēšanai ikdienā, veidojot sakoptu pilsētas tēlu. Paldies darbiniekiem, kuri godprātīgi šo gadu laikā veica savu darbu.

Par BS: Sabiedrība ir Brocēnu novada komunālo pakalpojumu sniegšanas lielākais uzņēmums ar vidēji 75 darbiniekiem. Uzņēmuma pamatdarbība saistīta ar nekustamā īpašuma pārvaldīšanu, ūdens ieguvi, attīrīšanu un apgādi, kā arī siltumapgādi un teritorijas labiekārtošanas un ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu Brocēnu un Saldus novados.

Papildus SIA „Brocēnu Siltums” veic arī dzelzceļa infrastruktūras apsaimniekošanu SIA “Schwenk Latvija” teritorijā.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

11.12.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11