Brocēnu siltums

Aktualitātes

Iedzīvotāju ievērībai!

Lai tiktu pieslēgta siltumapgāde Jūsu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, mājas vecākajam ir jāuzraksta iesniegums un jāiesniedz Skolas ielā 21a, Brocēni. Ja mājai nav mājas vecākais, tad mājas iedzīvotājiem ir pašiem jāuzraksta iesniegums un jāsavāc 51% parakstu, lai tiktu pieslēgta siltumapgāde. Jautājumu gadījumā, lūdzu, sazināties, zvanot pa tālruni 63865443.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

06.09.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanu

(Daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku energoefektivitātes paaugstināšanas projektu īstenošanai AS “Attīstības finanšu institūcija ALTUM” (ALTUM) piedāvā valsts atbalstu).

SIA “Brocēnu Siltums” informē, ka 2019.gadā lēmumu par mājas atjaunošanu ir pieņēmušas četras mājas – Kalna iela 8, Lielcieceres iela 13, Skolas iela 18 un Skolas iela 20.

Lai varētu uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atjaunošanas darbus, nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju.

Šobrīd SIA “Brocēnu siltums” ir noslēdzis līgumus par tehniskās dokumentācijas sagatavošanu daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām Kalna iela 8, Skolas iela 18.

Mājas atjaunošanai gatavojas arī Skolas ielas 20 un Lielcieceres ielas 13 dzīvokļu īpašnieki, kas savu lēmumu ir pieņēmuši nedaudz vēlāk, tomēr arī šīs mājas tuvākajā laikā tiks apsekotas un uzsākta tehniskās dokumentācijas gatavošana. Tehniskā dokumentācijas tiek izstrādāta 3-4 mēnešus.

Veicot mājas atjaunošanu, uzlabojas ne tikai ēkas energoefektivitāte, bet arī tiek uzlabots ēkas tehniskais stāvoklis, pagarināts ēkas ekspluatācijas laiks,  sakārtota apkārtējā vide, ievērojami uzlabojas mājas vizuālais izskats un telpu mikroklimats.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

13.06.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

07.06.2019. uzklausīšanas sanāksme par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) piektdien, 2019.gada 7.jūnijā plkst.12.00 Brocēnu novada kultūras un izglītības centrā Lielcieceres ielā 10, Brocēnos, Brocēnu novadā, rīkos uzklausīšanas sanāksmi par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,BROCĒNU SILTUMS” (turpmāk – SIA ,,BROCĒNU SILTUMS”) iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Regulators uz uzklausīšanas sanāksmi ir aicinājis SIA „BROCĒNU SILTUMS” pilnvaroto pārstāvi, kurš varēs komentēt iesniegtā siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekta būtību un ekonomisko pamatojumu. Uzklausīšanas sanāksmes dalībniekiem tiks dota iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus priekšlikumus un ieteikumus par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu.

Interesenti dalību sanāksmē var pieteikt pa telefonu vai e-pastu līdz 2019.gada 6.jūnijam (kontaktpersona Solvita Švede, tel. 67873186; solvita.svede@sprk.gov.lv).

Iepazīties ar informāciju par SIA „BROCĒNU SILTUMS” iesniegto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu var Regulatora tīmekļvietnē www.sprk.gov.lv sadaļā: Aktuāli/ Sabiedrības līdzdalība / Uzklausīšanas sanāksmes / Uzklausīšanas sanāksmes 2019.gadā.

Uzklausīšanas sanāksme tiek rīkota valsts valodā, un gadījumā, ja sanāksmes dalībniekam uzklausīšanas sanāksmes laikā ir nepieciešams lietot kādu svešvalodu, lūdzam nodrošināt tulkojumu valsts valodā. Uzklausīšanas sanāksmes gaita tiek fiksēta protokolā.”

3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11