Brocēnu siltums

Aktualitātes

Par sadzīves atkritumu apsaimniekotāja un tarifa izmaiņām

Saskaņā ar Brocēnu novada pašvaldības veiktā iepirkuma atklātā konkursa rezultātiem no 2019.gada 1.jūnija un turpmākos septiņus gadus atkritumu apsaimniekošanu novadā nodrošinās personu apvienība SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme”, ko pārstāvēs SIA “Eko Kurzeme”.

SIA “Brocēnu siltums” informē, ka atbilstoši iepirkumam personu apvienības SIA “Eco Baltia vide” un SIA “Eko Kurzeme” un Brocēnu novada pašvaldības noslēgtais līgums paredz, ka no 2019.gada 1.jūnija atkritumu apsaimniekošanas tarifs būs:

18,45 EUR/m3 bez pievienotās vērtības nodokļa.

Maksā ir ietverts sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par atkritumu apglabāšanu atkritumu poligonā, kurā iekļauts arī dabas resursu nodoklis par atkritumu apglabāšanu normatīvajos aktos noteiktajā apmērā.

Jautājumu gadījumā, lūdzam sazināties ar SIA “Eko Kurzeme” klientu apkalpošanas centru pa tālr. 22022418 vai rakstīt e-pastu uz info@ekokurzeme.lv

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

04.03.2019.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Skaidrojums par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!

Publicējam zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojumu par 2009. gada 4. septembra lēmuma par SIA "Brocēnu Siltums" siltumapgādes tarifa 48,76 EUR/MWh (bez PVN) spēkā esamību.

Papildus paskaidrojam, ka saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 6.pantā noteikto regulatora lēmumi ir saistoši visiem siltumenerģijas lietotājiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojums

Informācija par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!
Informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 4.septembra lēmuma Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktā siltumapgādes realizācijas tarifa 48,76 Eur/MWh (bez PVN) piemērošanu atrodama šeit.

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10