Brocēnu siltums

Aktualitātes

Par komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi

SIA “BROCĒNU SILTUMS” atgādina, ka 2020. gada 1. janvārī beidzās Ūdenssaimniecības pakalpojumu likumā noteiktais termiņš, kurā jāveic ūdens mērītāju (komercuzskaites mēraparāts) mezglu ierīkošana.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 10.panta 1.daļas 1.punkts nosaka, ka ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājam ir pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi komercuzskaites mēraparāta uzstādīšanai vai nomaiņai par saviem līdzekļiem. Savukārt likuma 9.panta pirmās daļas piektais punkts noteic, ka pakalpojumu sniedzējam par saviem līdzekļiem jānodrošina komercuzskaites mēraparāta uzstādīšana. 

Pienākums nodrošināt komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi attiecas uz klientiem, kuri izmanto centralizēto ūdensapgādi. Savukārt tos, kuriem ir individuālā ūdensapgāde (no akas, spices vai urbuma), šīs prasības neskar.

Šāds pienākums likumā noteiktas, lai visi lietotāji maksātu par faktiski patērēto ūdens apjomu atbilstoši ūdens mērītāju rādījumiem. Joprojām daļa klientu norēķinās pēc noteikta ūdens patēriņa aprēķina (patēriņa normas). Proti, maksājot par nemainīgu apjomu ik mēnesi, kas neatspoguļo faktisko ūdens patēriņu.

Klientiem, kuri nav paspējuši izbūvēt mēraparāta mezgla izbūvi, lūgums sazināties ar uzņēmuma komunālinženieri (+371 27853468).

05.11.2020.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

11.09.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

CIENĪJAMIE KLIENTI!

INFORMĒJAM!

LAI IEROBEŽOTU VĪRUSA “COVID-19” IZPLATĪBU,  KLIENTI KLĀTIENĒ APKALPOTI NETIKS, LĪDZ
2020. GADA 22. JŪNIJAM!

SĀKOT AR
2020.GADA 25.JŪNIJU
KLIENTI TIKS APKALPOTI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!

Jautājumu gadījumā lūgums sazināties telefoniski:

Grāmatvedība, skaitītāju rādījumi – 63865758, 27876998
Skaitītāju rādījumi – 28336665
Dispečere (avārijas gadījumā) – 29116297
Klientu apkalpošanas nodaļas vadītāja – 63865544
Parādu piedziņas speciālists – 26446628
Namu pārvaldniece – 28662272

vai elektroniski, sūtot e-pastus konkrētajam darbiniekam, sīkāk sadaļā kontakti.

SIA “BROCĒNU SILTUMS” ADMINISTRĀCIJA.

Pieslēguma iespējas izbūvētajai centrālās kanalizācijas sistēmai

10.06.2020.

Ņemot vērā, ka projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros izbūvētie ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli ir nodoti ekspluatācijā – atgādinām, ka iedzīvotājiem, kas veikuši ūdensapgādes un kanalizācijas pieslēgumu izbūvi un noslēguši līgumu ar SIA “BROCĒNU SILTUMS”, par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu ir iespējams lietot centralizētos pakalpojumus.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētās ūdensapgādes lūdzam sazināties ar Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Iepirkums

Lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija

Lai atbalstītu iedzīvotājus īpašumu sakārtošanas darbu veikšanā, Brocēnu novada pašvaldība, turpinot ikgadējo tradīciju, organizē Lielgabarīta atkritumu nodošanas akciju!

SIA “Brocēnu Siltums” aicina dzīvojamās mājas iedzīvotājus būt aktīviem un izmantot šo akciju, lai atbrīvoties no mājsaimniecībās radītajiem lielgabarīta atkritumiem, ievērojot pašvaldības noteikto kārtību. Šī ir laba iespēja veikt mājas palīgtelpu (bēniņu un pagrabu) atbrīvošanu no nevajadzīgajām lietām.

Lielgabarīta atkritumu nodošanas akcija notiks 15. un 16. maijā no plkst. 8.00 – 18.00 Brocēnos – Krasta ielā 34.

Darba laika izmaiņas

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12