Brocēnu siltums

Aktualitātes

Skaidrojums par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!

Publicējam zināšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojumu par 2009. gada 4. septembra lēmuma par SIA "Brocēnu Siltums" siltumapgādes tarifa 48,76 EUR/MWh (bez PVN) spēkā esamību.

Papildus paskaidrojam, ka saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 6.pantā noteikto regulatora lēmumi ir saistoši visiem siltumenerģijas lietotājiem.

Sabiedrisko pakalpojumu regulatora skaidrojums

Informācija par siltumapgādes realizācijas tarifu

Cienījamie klienti!
Informācija par Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2009.gada 4.septembra lēmuma Nr.393 “Par SIA “Brocēnu siltums” siltumapgādes tarifu” noteiktā siltumapgādes realizācijas tarifa 48,76 Eur/MWh (bez PVN) piemērošanu atrodama šeit.

SIA "BROCĒNU SILTUMS" asenizācijas un šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanas pakalpojuma izcenojums

Ar 2018. gada 1. augustu SIA „BROCĒNU SILTUMS” stājas spēkā sekojoši izcenojumi par asenizācijas pakalpojumu un maksa par šķidro sadzīves atkritumu pieņemšanu un attīrīšanu notekūdeņu attīrīšanas iekārtās:

Nr.p.k.

Pakalpojuma nosaukums

Mērvienība

Cena EUR (bez PVN)

1.

Asenizācijas pakalpojumi Brocēnu pilsētā

Muca 3.6 m3

17,93

2.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (līdz 24 km vienā virzienā)

Muca 3.6 m3

22,56

3.

Asenizācijas pakalpojumi ārpus Brocēnu pilsētas teritorijas (virs 25 km vienā virzienā, bet sākot ar 31 km, papildus tiek rēķinātas transporta izmaksas par katru nobraukto km – 0,55 euro bez PVN)

Muca 3.6 m3

24,79

4.

Šķidro sadzīves atkritumu vešana uz uzņēmuma utilizācijas vietu

m3

2,394

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12