Brocēnu siltums

Aktuālie projekti

Turpinās pieslēgumu izveide projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) ietvaros

15.04.2019.

Informējam, ka š.g. 6. martā Centrālā Finanšu Līgumu Aģentūra veica projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) noslēguma maksājuma pārbaudi, pēc kā tika apstiprināts noslēguma maksājums.

Projekta ietvaros veikta ūdensapgādes tīklu izbūve 2351 m, kanalizācijas pašteces tīkli 2288m, kanalizācijas spiedvads 355m, izbūvēta viena kanalizācijas sūkņu stacija, kā arī ielu seguma atjaunošanas darbi - asfaltbetona segums 3365m2, grants segums 125m2, bruģis 53m2. platībā. Projekta ietvaros 86 adresēs rasta iespēja pieslēgties pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem.

Vienlaikus informējam, ka tie iedzīvotāji, kas vēl nav veikuši kanalizācijas pieslēguma izbūvi, ir aicināti pieslēgties pie centralizētās kanalizācijas sistēmas un izmantot tās sniegtās ērtības. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un Uldi Neimani, Tel. 27853468.

Īstenojot projektu ir radies finanšu ietaupījums, un sākotnējās projekta kopējās izmaksas no 1 228 957.07 EUR ir samazinājušās līdz 736 886.98 EUR, kur attiecināmie izdevumi EUR 454 703.11 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 227 599.23, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 227 103.88). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 282 183.87.

Informāciju sagatavoja – SIA “BROCĒNU SILTUMS” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

Pārtraukts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

10.01.2019.

Par iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”,
Id.Nr.BS-I-2018/1 pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem

SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv paziņo, ka 2019. gada 10. janvārī iepirkuma procedūras “Informatīvo stendu izgatavošana”, Id.Nr.BS-I-2018/1 ietvaros ir pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu un izbeigšanu bez rezultātiem. Iepirkuma procedūras pārtraukšanas iemesls – netika saņemti Pretendentu piedāvājumi.

Izsludināts iepirkums “Informatīvo stendu izgatavošana”

Iepirkums

19.12.2018.

2018. gada 19. decembrī SIA „BROCĒNU SILTUMS” reģ. Nr.48503007414, Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu novads, LV-3851, pasūtītāja kontaktpersona: valdes priekšsēdētājs Kārlis Barančans, tālr: 26670336, fakss: 63865645, e-pasts: karlis@brocenusiltums.lv izsludina iepirkumu:

“Informatīvo stendu izgatavošana” , Id.Nr. BS-I-2018/1

Iepirkuma priekšmets ir informatīvo stendu izgatavošana saskaņā ar Tehnisko specifikāciju (1.pielikums).

Elektroniskā formā iepirkuma nolikums un tā pielikumi pieejami šeit.

Piedāvājumus iesniegt līdz 2019. gada 8. janvārim plkst. 10.00, nosūtot uz e-pastu: karlis@brocenusiltums.lv (skenētus dokumentus) vai pa faksu 63865645 vai, iesniedzot personīgi SIA "BROCĒNU SILTUMS", Adrese: Skolas iela 21a, Brocēni, Brocēnu nov. LV-3851, iesniedzamai dokumentācijai norādot atsauci “Pieteikums dalībai cenu aptaujā “Informatīvo stendu izgatavošana “ (Id. Nr.BS-I-2018/1).

Pabeigta būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

04.12.2018.

Informējam, ka ir pabeigta būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde, un š.g. 26. novembrī Brocēnu novada Būvvalde objektu ir pieņēmusi ekspluatācijā. Būvdarbu veicējs ir pabeidzis ūdensvadu maģistrālo tīklu un atzaru, kanalizācijas spiedvadu, pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu un atzaru, kanalizācijas sūkņu stacijas izbūves darbus.

Pēc ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūves darbu izpildes veikti ielu seguma atjaunošanas darbi, sadarbībā, ar Brocēnu novada pašvaldību, veikta Krasta, Kalna un Stūru ielu seguma atjaunošana pilnā ielas platumā.

Lasīt tālāk

Turpinās būvdarbu izpilde projekta „Brocēnu ūdenssaimniecības attīstība 2. kārta” (Nr. 5.3.1.0/17/I/002) īstenošana

03.09.2018.

Informējam, ka turpinās būvdarbu līguma “Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu izbūve Brocēnos” izpilde. Būvdarbu veicējs ir pabeidzis ūdensvadu, kanalizācijas spiedvadu un pašteces kanalizācijas maģistrālo tīklu izbūves darbus. Pabeigti Upes ielas seguma atjaunošanas darbi. Šobrīd tiek veikti kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves darbi.

Būvdarbu veicējs līdz 15.09.2018. plāno veikt Lielcieceres ielas seguma atjaunošanas darbus - atjaunojot asfaltbetona segumu virs cauruļvadu izbūves tranšejām.

Atgādinām, ka pēc kanalizācijas un ūdensvadu atzaru izbūves iedzīvotāji var veikt kanalizācijas pieslēguma izbūvi. Jautājumos, kas saistīti ar pieslēgšanos pie centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem, lūdzam kontaktēties ar SIA “BROCĒNU SILTUMS” komunālinženieri Edgaru Stulpi, Tel. 27853468.

Projekta kopējie izdevumi ir EUR 1 228 957.07, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi EUR 759 634.74 (t.sk. ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums EUR 380 248.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 379 386.74). Finansējums neattiecināmajiem izdevumiem – EUR 469 322.33, no tiem Brocēnu novada pašvaldības līdzekļi EUR 300 000.00, SIA "BROCĒNU SILTUMS" līdzekļi EUR 169 322.33 (t.sk. finansējums pievienotās vērtības nodoklim EUR 213 290.07).

Informāciju sagatavoja – SIA “Brocēnu siltums” valdes priekšsēdētājs, Kārlis Barančans

Iepirkums

<< 1 | 2